ნათია ოჩიგავას პერსონალური გამოფენა ”ღია გალერეაში”

20 მაი, 2010