ევროინტეგრაცია

 

  • ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამა მხარს დაუჭერს ევროპული კავშირის მიერ საქართველოსთან გაწევრების მოლაპარაკებების დაწყებისთვის მიცემული 9 ნაბიჯის შესრულების მონიტორინგს.

 

  • განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება აღნიშნული მიმართულებით მონიტორინგის პროცესში მაღალი ხარისხის კვლევების წარმოებაზე, რეკომენდაციების მომზადებასა და ადვოკატირებაზე.

 

  • პროგრამის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ევროპულ კავშირში გაწევრების გზაზე მდგომი ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა-გაზიარება და რეგიონული თანამშრომლობის მხარდაჭერა.

 

2024 წელს, ევროპული ინტეგრაციის პროგრამა მხოლოდ კონკურსების ფარგლებში მიღებულ პროექტებს განიხილავს. პროგრამის პრიორიტეტებთან შესაბამისი კონკურსები პერიოდულად გამოცხადდება.

 

სხვა პროგრამები:

მედიაპროგრამა

ეროვნული ინტეგრაცია

ადამიანის უფლებები

ევროინტეგრაცია

კონტაქტი

ევროინტეგრაციის პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი