ეროვნული ინტეგრაცია

ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების დაცვა

  • საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ადგილობრივ ინიციატივებში ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობის გაუმჯობესება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში მათი აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა.

 

  • ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლების (მათ შორის, ქალების და ახალგაზრდების) შესაძლებლობებისა და უნარების გაძლიერება და მათი უფლებების უზრუნველყოფისათვის სახელმწიფო პროგრამებზე, სერვისებსა და რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

  • ინკლუზიური, თანასწორი და მრავალფეროვანი საზოგადოების განვითარებისათვის, ეროვნული უმცირესობების საკითხების მარეგულირებელი ადგილობრივი კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის მხარდაჭერა. ეს მიზნად ისახავს სარეკომენდაციო დოკუმენტის შემუშავებას საერთაშორისო პრაქტიკისა და გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე.

 

პროგრამა განიხილავს მხოლოდ მასთან კონსულტაციის საფუძველზე მიღებულ, 2024 წლის პრიორიტეტების შესაბამის საპროექტოგანაცხადებს.

 

სხვა პროგრამები:

მედიაპროგრამა

ევროინტეგრაცია

ადამიანის უფლებები

ეროვნული ინტეგრაცია

კონტაქტი

ეროვნული ინტეგრაციის პროგრამა

+995 032 225 04 63 კონტაქტი