ანგარიშის პრეზენტაცია-”სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის” მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზები

14 დეკ, 2007

პრეზენტაცია ეხება  “სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის” მონიტორინგის  ფარგლებში გამოვლენილ ხარვეზებს.