პირველი ინტერნეტ ტელევიზიის კონფერენცია საქართველოში

20 მაი, 2010

TV/რადიო

რუსთავი 2სიუჟეტის ნახვა

პრესა

გაზეთი “Georgian Times” – თბილისში ინტერნეტტელევიზიის შესახებ პირველი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა, 6 მაისი, 2010.

გაზეთი “Georgian Times” – თბილისში, ინტერნეტტელევიზიის შესახებ პირველი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა, 29აპრილი, 2010.

გაზეთი “ნავიგატორი” – საქართველოში პირველი ინტერნეტ კონფერენცია ჩატარდა, 5 აპრილი, 2010.

გაზეთი ”ნავიგატორი”-თბილისში ინტერნეტ-ტელევიზიის შესახებ პირველი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება, 13 აპრილი, 2010.

გაზეთი “ნავიგატორი” – ინტერნეტ-ტელევიზია მომავალში ტრადიციულ ტელევიზიას ჩაანაცვლებს, 20 აპრილი, 2010.

გაზეთი “ნავიგატორი” – 29 აპრილს ინტერნეტ-ტელევიზიის კონფერენციის მეორე დღე გაიმართება, 27 აპრილი, 2010.

გაზეთი ”Georgia Today” – “ინტერნეტ-ტელევიზია თუ ტრადიციულ ტელევიზია”, 24 აპრილი, 2010.