საკანონმდებლო ორგანოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა

15 ნოე, 2012