”საქართველოს პოლიტიკური ელიტა: ხედვები და ღირებულებები” -კვლევის პრეზენტაცია

29 ოქტ, 2007

“საქართველოს პოლიტიკური ელიტა: ხედვები და ღირებულებები” კვლევის პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართება დისკუსია აქტუალური პოლიტიკური პროცესების შესახებ