ქვეყანაში დემოკრატიის პრაქტიკის დეფიციტია, გაზეთი ”საქართველოს რესპუბლიკა”

3 ივნ, 2010