კულტურული მემკვიდრეობა და ქალაქის ეკოლოგია კერძო ინტერესს ეწირება

19 აპრ, 2022
იხილეთ სრული ვერსია

სტატია თბილისის მერიის მიერ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონის თაბორის მთის ტყიანი სივრცის გასხვისების შესახებ.