ბავშვთა ადრეული განვითარება საქართველოში

31 მაი, 2018

ბავშვთა ადრეული განვითარების ახალი მოდელი, რომელსაც სპეციალისტები ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის სერვისს უწოდებენ, უზუნველყოფს შეფერხებისა და განვითარების პრობლემების აღმოჩენას ბავშვის ადრეულ ასაკში.

საქართველოში ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის სერვისს 15000 ბავშვი საჭიროებს.