გზამკვლევები უკრაინის მოქალაქეებისთვის! Для громадян України! 

16 ივნ, 2022

ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით უკრაინის მოქალაქეებისთვის ონლაინ გზამკვლევი www.razom.ge და საინფორმაციო ბროშურა შეიქმნა, რომელიც საქართველოში უკრაინის მოქალაქეებისთვის შეთავაზებულ ყველა ტიპის სერვისს აერთიანებს- აქ ნახავთ ინფორმაციას დასაქმების შესაძლებლობების, ჯანდაცვასა და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის და სხვა სერვისების შესახებ.

Онлайн-довідник www.RAZOM.ge та інформаційна брошура поєднує усі види допомоги, які пропонуються громадянам України в Грузії – тут ви знайдете інформацію про можливість працевлаштування, забезпечення охорони здоров’я та надання освіти, іншу допомогу.

Рекомендації створені за ініціативою Фонду «Відкрите суспільство» для допомоги громадянам України.