ჯვარის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ინიციატივა

8 მაი, 2014

ფილმი ეხება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში შემავალი ქალაქ ჯვარისა და მისი მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის ინიციატივას. ქალაქ ჯვარისა და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებიდან გამოსავალს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტიდან გამოყოფასა და დამოუკიდებელი ერთეულის შექმნაში ხედავს. ისინი ფიქრობენ, რომ მუნიციპალიტეტში წალენჯიხის და ჯვარის ზონებში ფინანსების და შრომის განაწილება სამართლიანად არ ხდება.

ახალი მუნიციპალიტეტის შექმნის მოთხოვნით ხელისუფლებისადმი წარსადგენად ჯვარელებმა 12 000-მდე ხელმოწერა შეაგროვეს. ფილმში ნაჩვენებია როგორ რეაგირებენ მოსახლეობის მოთხოვნაზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე. ასევე, ნაჩვენებია, თუ რას ფიქრობს, მოსახლეობის მიერ თვითმმართველი ერთეულის შექმნის ინიციატივაზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი, დავით ნარმანია. ჯვარელები ახლა საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის გადაწყვეტილებას ელიან.

თვითმმართველობის საკითხებზე ფონდი მუშაობს მონაწილეობითი დემოკრატიის პროგრამის ფარგლებში.