ნიკა გვარამიას საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას შეუძლია ხელი შეუწყოს ქვეყნის ევროპასთან ინტეგრაციას

19 ივლ, 2022

დღეს, 2022 წლის 19 ივლისს, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უნდა განიხილოს „მთავარი არხის“ დამფუძნებლის და გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმე.

საქართველოში მედიის თავისუფლების დარღვევების და ჟურნალისტის უსაფრთხოების შესახებ მიღებული რეზოლუციით ევროპარლამენტი [1] გმობს ნიკა გვარამიას საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას და ითხოვს მის გადახედვას. ამდენად, ნიკა გვარამიას საქმის განხილვით, სააპელაციო სასამართლოს ეძლევა განსაკუთრებული შესაძლებლობა ცვლილება შეიტანოს არა მხოლოდ პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენში, არამედ უზრუნველყოს ევროკომისიის რეკომენდაციის შესრულებაც.

საზოგადოებას შევახსენებთ, რომ ნიკა გვარამიას მიმართ 2022 წლის 16 მაისს გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი, დანაშაულის შემადგენლობის და სასჯელის ზომის განსაზღვრის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვან დარღვევებს შეიცავს [2], რაც დეტალურადაა აღწერილი საქართველოს სახალხო დამცველის [3], საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს [4] და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის [5] მიერ მომზადებული შეფასებებში. აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო სექტორმა ნიკა გვარამიას შეწყალების თხოვნით, საქართველოს პრეზიდენტსაც მიმართა [6].

კოალიცია იმედს გამოთქვამს, რომ სააპელაციო სასამართლო ობიქტურად შეაფასებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, გაითვალისწინებს სახალხო დამცველისა თუ სხვა ორგანიზაციების მოსაზრებებს საქმის გარემოებებთან დაკავშირებით და მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ევროპასთან ინტეგრაციას.

 

[1] სტატია:ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტი ნიკა გვარამიას გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს https://bit.ly/39no5id
[2]
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განცხადება ნიკა გვარამიას თავისუფლების აღკვეთის შესახებ https://bit.ly/3aJsm05
[3]
საქართველოს სახალხო დამცველი დასკვნა https://bit.ly/38sfrOF და https://bit.ly/3QgUIyB
[4]
საერთაშორისო გამჭვირვალობასაქართველოს დასკვნა https://bit.ly/3l2ZEZh და https://bit.ly/3mVvQPb
[5]
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დასკვნა https://bit.ly/3aZe2A6
[6]
მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტს https://bit.ly/3J20HUR