როგორ აზიანებს რუსული კანონი ჩვეულებრივ ადამიანებს

7 აპრ, 2024

” ევროკავშირში ჩვენ ვერაფრით ვეღარ შევალთ, იმიტომ რომ ევროკავშირს ამაზე უფრო მსუბუქი კანონი უნგრეთში გაუქმებული აქვს. პირდაპირ ვიცით, რომ ასეთი კანონი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს. როგორ მიგვიღებს ევროკავშირი მასთან შეუსაბამო სამართლებრივი კანონებით, შეუძლებელია ეს. ” – საბა ბრაჭველი