ცათამბჯენების მშენებლობის იდეა დაუშვებელია - სამოქალაქო საზოგადოება მერიასა და საკრებულოს მიმართავს

27 იან, 2023

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერს, კახი კალაძეს
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს, გიორგი ტყემალაძეს
ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიას
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს

 

                                                           მიმართვა

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია განიხილავს ყოფილი აბრეშუმის ფაბრიკასა და  “ლაგუნა ვერეს” საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მრავალფუნქციური კომპლექსის სამშენებლოდ, გეგმარებითი დავალების მოთხოვნას. მოთხოვნის ტექსტიდან და წარდგენილი მასალიდან ირკვევა, რომ კერძო პირს, თბილისის ისტორიული ნაწილის განაშენიანების რეგულირების ზონაში, ორი, 48 და 60 სართულიანი ცათამბჯენის  მშენებლობა სურს.

ქალაქის მერმა, მთავრობის სხდომაზე საჯაროდ მოიწონა  პროექტის იდეა, ტერიტორიის მოსაწესრიგებლად აუცილებელ ღონისძიებად შეაფასა და მისი მშენებლობის განხორციელების გარანტიები შექმნა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის წარმოდგენილი და შესაბამისად განხილული, მშენებლობის არქიტექტურული პროექტი და კანონით გათვალისწინებული აუცილებელი კვლევები. ასევე, წინასაპროექტო კვლევით  არ არის წარმოდგენილი ჯერვანი ინფორმაცია ამ მასშტაბისა და სიმჭიდროვის მშენებლობის ზეგავლენის შესახებ საინჟინრო, საცხოვრებელ, სოციალურ, სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურაზე, რაც საჯარო ინტერესის საზიანოდ, გავლენიანი კერძო პირის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღების, მორიგი პრეცედენტის განტკიცების საფრთხეს ქმნის.

მივიჩნევთ, რომ პროექტის იდეა შეიცავს ქალაქის ისტორიული ნაწილის განადგურებისა და  სატრანსპორტო გამტარუნარიანობის კიდევ უფრო გართულების საფრთხეებს და მისი განხილვა დაუშვებელია შემდეგ გარემოებათა გამო:

 

 1. პროექტის იდეა შეუთავებელია თბილისის ისტორიულ ნაწილთან

საპროექტო არეალი თბილისის ისტორიული ნაწილის განაშენიანების  რეგულირების ზონაშია მოქცეული. “კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი” ითხოვს, ამ ტერიტორიაზე ისტორიულად ჩამოყალიბებული და ახალი განაშენიანების ჰარმონიულად შერწყმის უზრუნველყოფას, რაც წარმოუდგენელია ცათამბჯენების ტიპის მასშტაბური მშენებლობის შემთხვევაში. თავად კერძო პირის მიერ წარმოდგენილი სახელოვნებათმცოდნეო დასკვნა, რომელიც, მათ შორის, გეგმარებითი დავალების გაცემის საფუძველია, მიუღებლად მიიჩნევს ამ ტერიტორიაზე აქტიურ ვერტიკალურ განვითარებას. შესაბამისად, გაუგებარია, რის საფუძველზეა შესაძლებელი ამ განაცხადის განხილვის გაგრძელება.

კერძო პირის შემოთავაზება, “ლაგუნა ვერეს” საცურაო აუზის მუნიციპალურ საკუთრებაში დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ვერ დააბალანსებს თბილისის ისტორიული ნაწილისკენ მიმართულ საფრთხეებს, არამედ გამოკვეთს ფაქტს, რომ მესაკუთრის მხრიდან ქონების მიტოვების შედეგად განადგურებული საჯარო სივრცის აღდგენა, კვლავ ბიუჯეტს დააწვება ტვირთად. განსაკუთრებით სამწუხაროა, რომ  ამ ფაქტის გასაჯაროების გამო აუზზე დასაქმებული ადამიანი, სრულიად უსამართლოდ, მედიასთან ინტერვიუს შემდეგ, გაათავისუფლეს  სამსახურიდან.

 

 1. პროექტის იდეა შეუთავსებელია ქალაქგეგმარებით სტანდარტებთან და სატრანსპორტო გადატვირთვის საფრთხეებს ქმნის

დაგეგმილი პროექტის მასშტაბი იმდენად დიდია, რომ ის შეუთავსებელია ამ ტერიტორიაზე ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტაციით განსაზღვრულ რეგულაციებთან. სწორედ ამიტომ, კერძო პირი, მშენებლობის განსახორციელებლად ითხოვს, როგორც ზონალური შეთანხმების გაფორმებას, ისე ტერიტორიაზე არსებული სარეკრეაციო ზონა 2-ის ცვლილებას, საზოგადოებრივ საქმიანი ზონით. ასევე ძალიან ბუნდოვნადაა წარმოდგენილი და არ არის ნათელი, დამატებით, გაიზრდება თუ არა სამშენებლო კოეფიციენტები. კანონმდებლობის თანახმად, ამგვარი გამონაკლისის დაშვება, არა თუ კერძო პირის ინტერესზე მოსარგებად, არამედ მხოლოდ კანონით განსაზღვრულ, დასაბუთებულ შემთხვევებშია შესაძლებელი. წარმოდგენილ საპროექტო წინადადებაში არ არის დასაბუთებული საგამონაკლისო შემთხვევების არსებობა, არამედ დაუფარავადაა გაცხადებული, რომ ამ გამონაკლისების დაშვების გარეშე, მიზნობრივი მშენებლობის განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა.

მნიშვნელოვანია, რომ საპროექტო იდეის განხორციელება კიდევ უფრო დაამძიმებს ამ ტერიტორიაზე არსებულ ისედაც რთულ სატრანსპორტო პრობლემებს. განაცხადში, რისკად არის შეფასებული მშენებლობის პროცესში სამშენებლო მანქანების მიერ სატრანსპორტო გადატვირთულობის გამოწვევა. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში კი, გათვალისწინებული 1000 საცხოვრებელი ერთეულის, პარკინგისა და კომერციული სივრცეების სრული დატვირთვით ამუშავება, პრაქტიკულად აღარ ტოვებს ტერიტორიაზე ნორმალური გადაადგილების შესაძლებლობას.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მოვუწოდებთ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას:

უარი უთხრას კერძო პირს წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების განხილვასა და გეგმარებითი დავალების გაცემაზე;

ქ.თბილისის საკრებულოს:

არ დაუშვას განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმება და ზონალური ცვლილებების განხორციელელება 

 

ხელმოწერები:

 1. ღია საზოგადოების ფონდი
 2. მოძრაობა”ტალღა”
 3. საქართველოს ეროვნული ფონდი
 4. “ეკო ცენტრი”
 5. ირაკლი ჟვანია, არქიტექტორი, ქალაქმგეგმარებელი
 6. საზოგადოება “ბათომი”
 7. ნინი ფალავანდიშვილი, ხელოვნებათმცოდნე, კურატორი
 8. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია)
 9. მწვანე ალტერნატივა
 10. ურბანული განვითარების ინსტიტუტი
 11. ნატალია ნებიერიძე, არქიტექტორი
 12. ნანა ზაზანაშვლი, არქიტექტორი
 13. თამარ ამაშუკელი, ხელოვნებათმცოდნე
 14. ICOMOS საქართველო
 15. სამოქალაქო მოძრაობა “მე ვარ ქალაქი”
 16. გურიის სამოქალაქო ცენტრი
 17. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი
 18. მანანა თევზაძე – კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სპეციალისტი
 19. მწვანეები