პროექტები

ფილტრის გასუფთავება
სულ 0 პროექტები

თემა

ადგილობრივი თვითმმართველობა არასათანადო მოპყრობის პრევენცია არჩევნები ბავშვები დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა ევროკავშირი ეთნიკური უმცირესობა ზიანის შემცირება თანასწორობა ინფორმაციის თავისუფლება მართლმსაჯულება და უფლებები მედია და ინფორმაცია მედიის თავისუფლება მმართველობა და ანგარიშვალდებულება ნარკოპოლიტიკა პალიატიური მზრუნველობა რელიგიური უმცირესობა რუსეთ-საქართველოს ომი საპროცესო უფლებები სასამართლოს დამოუკიდებლობა & გამჭვირვალობა სისხლის სამართლის პოლიტიკა სოციალური პოლიტიკა უმცირესობათა მედია უფლება ჯანმრთელობაზე ფსიქიკური ჯანმრთელობა ქალები ღია მმართველობა შშმპ უფლებები წამლების ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვა ჯანდაცვის პოლიტიკა

ტიპი

ორგანიზაცია

წელი

პროექტი პროგრამა ტიპი წელი თანხის ოდენობა (USD)